10 minutes a day spelling, ages 7-11

80 blz, A4

De leeftijdscategorie is voor 'native speakers'. Het legt de spellingsregels uit zoals die door Engelstalige kinderen worden aangeleerd. Spellingsregels komen jammer genoeg bijna niet aan bod in de handboeken bestemd voor wie Engels leert als vreemde taal.

12,00 €