Engels leren en dyslexie

Ik ben geen logopediste. Wel word ik tijdens mijn lessen Engels vaak geconfronteerd met dyslexie. Daarom ben ik me er beginnen in verdiepen...

Waarbij kan ik jou helpen?

 • je motiveren

 • samen met jou proberen om door al die toetsen en examens te raken
 • samen met jou boekbesprekingen en presentaties aanpakken
 • die moeilijke tekst uit de les nog eens rustig met jou doornemen en je leesstrategieën meegeven
 • die moeilijke tekst uit je handboek vooraf al eens met jou doornemen (pre-teaching)
 • je proberen overtuigen van het feit dat Engels een leuke taal is
 • je boeiend Engels materiaal aanreiken
 • woordenschat 'multisensorieel' brengen
 • de grammatica nog eens uitleggen (in het Nederlands!) en inoefenen
 • je in contact brengen met hulpmiddelen die het memoriseren en studeren vergemakkelijken
 • ...


Levenslang leren

Cursussen:

 • Dyslexie en andere uitdagingen binnen de moderne vreemde talen - Centrum Nascholing Onderwijs (oktober 2020)  

 • Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie en taalproblemen - Eureka Expert, Astrid Deblock (maart 2018)

Boeken:

 • Het werkgeheugen - Tracy Alloway
 • Dyslexia in adults. Education and employment - Gavin Reid & Jane Kirk
 • Orthodidactiek van het Engels - Ans van Berkel
 • Dyslexie en moderne vreemde talen - Wim Tops & Gitte Boons 
 • Teaching EFL to students with dyslexia - Louise Ebenhöh (EFL = English as a Foreign Language)
 • Supporting learners with dyslexia in the ELT classroom - Michele Daloiso
 • Taalontwikkelingsstoornissen in de klas - Bernadette Sanders
 • Teens with dyslexia - Alais Winton
 • De dyslexie survivalgids - Annemie De Bondt
 • Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren - T. de With, M. Visser & H. Puper
 • Actief met taal - Dieuwke de Coole en Anja Valk
 • ...